Za neúspěchy ve škole můžou stát poruchy učení | Blog Mall.cz
Za neúspěchy ve škole můžou stát poruchy učení

Za neúspěchy ve škole můžou stát poruchy učení

Úkoly poctivě píše, doma se snaží, ale přesto školní výsledky tomu neodpovídají? Nebo ať děláte cokoliv, potomkovi prostě psaní a počítání dělá potíže? Napadlo vás, že příčinou může být některá ze specifických poruch učení, například dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo jejich kombinace?

Přestože některé problémy je možné odhalit již v předškolním věku, většinou se potíže s učením objeví s nástupem do školy. Na možné problémy vás může upozornit učitel nebo je můžete vypozorovat i sami. Pokud máte podezření, že by vaše dítě mohlo být v nějaké oblasti problém, můžete se objednat ke speciálnímu pedagogovi na vyšetření. Nezapomeňte si vzít s sebou na ukázku i školní sešity. Test probíhá formou hry a jeho výsledky dokáží přesně pojmenovat problémy vašeho dítěte. Nejčastěji se jedná o některou ze specifických poruch učení, jako například dyslexie, dysgrafie, dysortografie nebo jejich kombinace.

I když začátky budou složité, protože je třeba se dítěti věnovat a mít dostatek trpělivosti, je velká šance, že se dítě těchto problémů téměř zbaví nebo se jejich projevy sníží. Samozřejmě, že čím dříve se s nápravou začne, tím lépe.

 

Můžou za to geny?

Jednou z možných příčin vzniku poruch učení je genetická zátěž. Možná jste vy nebo vaši rodiče neměli potvrzenou diagnózu, ale třeba si pamatujete, že vám některé věci ve škole dělaly problém. Za vznikem poruchy mohou stát také problémy matky v těhotenství, ale také přeskočení fáze lezení ve vývoji v kojeneckém nebo batolecím věku. Ne nadarmo se říká, že každá vývojová fáze je důležitá. Stejně nezbytný je dostatek podnětů v prvních letech života.

Zjednodušeně lze říct, že se dětem nevytvořily nebo jim neuzrály některé nervové dráhy, které jsou třeba k tomu, aby se informace správně uložila a potom se dobře použila, když je třeba. V praxi to pak vypadá tak, že dítě není schopno rozeznat podobná písmena, dělá mu potíže rozeznat matematická znaménka nebo nedokáže napsat slova na vodorovnou linku.

Je třeba spolupráce s učiteli

V případě, že se potvrdí některá z dysfunkcí, je důležité o tom informovat učitele ve škole. Ten by měl k hodnocení práce žáka přistupovat jinak a volit i jiné vyučovací metody. Dítěti tak odpadne stres ze špatných známek. Nicméně to neznamená, že bude „mít papír“ a nebude se muset učit.

Díky spolupráci se speciálním pedagogem se rodiče naučí tipy, jak u dětí podporovat jejich zrakový nebo sluchový deficit. Stejně tak je nezbytné pracovat na zlepšení soustředění, prostorového vnímání a také motorických schopností. Ideální jsou proto například úkoly, kdy dítě recituje básničku, a přitom procvičuje grafomotoriku.

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

V poradně speciální pedagogiky vás také naučí metodu akreditovanou MŠMT nazvanou Percepční a motorické oslabení ve školní praxi. Ta se liší od klasických reedukací v tom, že systém nápravy nestojí na principu čtení, psaní a počítání, ale na vytváření, rozvoji, posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických.

Tato metoda přináší již v průběhu cvičení znatelné pokroky, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut. Snižuje se chybovost, dítě lépe rozumí předkládanému učivu, ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit. Dítě zažívá úspěch, tím se zvyšuje jeho sebevědomí, a to pozitivně ovlivňuje jeho postavení v běžném životě, kolektivu třídy i vrstevníky. Výjimkou není ani to, že dítě se dostane na úroveň dvojkařů. Důležité je také dítě neustále chválit a podporovat.

>> Pořiďte dětem hračky, které je učí.<<

 

Školáci a Dys…

Dyslexie
Snížená schopnost naučit se číst běžnými vyučovacími metodami, typické jsou obtíže v rychlosti, správnosti, porozumění čtení, například vynechávání písmen, záměna zvukově blízkých hlásek, vynechání interpunkce…

Dysortografie
Specifickou porucha pravopisu, která se týká jen určitých jevů, ne celkové schopnosti zvládnout gramatiku, například záměna tvarově podobných písmen, nerozlišování měkkých a tvrdých slabik, nerozlišování sykavek…

Dysgrafie
Specifická porucha grafické stránky projevu, neschopnost napodobit a zapamatovat si tvar písmen, neschopnost psát čitelně, stejnosměrně, úhledně, například obtížně zapamatovatelné tvary písmen, nestejná velikost písmen, přepisování…

Dyskalkulie
Specifická porucha matematických schopností.

Dyspraxie
Tzv. syndrom nešikovného dítěte. Vývojová porucha motorické koordinace.

 

Témata:
  děti, učení