Jak nemít z dítěte dyslektika? Pravidelně s ním čtěte | Blog Mall.cz
Jak nemít z dítěte dyslektika? Pravidelně s ním čtěte

Jak nemít z dítěte dyslektika? Pravidelně s ním čtěte

Děti, které špatně čtou, se hůře se uplatňují na trhu práce a celkově mohou být v životě méně spokojené než dobří čtenáři. Problémy se čtením vznikají již v raném dětství. Úspěch dítěte máte proto do velké míry v rukách vy, rodiče.

Více než patnáct procent dnešních dětí má ve škole problémy se čtením, trpí tzv. dyslexií. To je skutečně varující číslo. Mnozí pedagogové a psychologové však tvrdí, že dyslexii můžeme předcházet. Problém není jen na straně škol, ale zejména v nedostatečné péči rodičů.

Věnovat se dítěti v oblasti čtení je totiž nutné už od nejútlejšího věku. Není dobré spoléhat na to, že dyslektika napraví na základní škole speciální pedagog. Většinou nenapraví. V šesti letech, kdy se dítě dostane do školy, je už pozdě.

Psychologové mají v této věci jasno. Nemá smysl udílet diagnózy, je třeba děti učit skutečně číst, a to se dnes téměř neděje. Problém je už v tom, že s malými dětmi málo čteme. Schopnost kvalitně číst a psát se tak vytrácí.

Z výzkumů je patrné, že dobří čtenáři mají ke čtení vytvořenou silnou citovou vazbu. Chvíle v klidu s knížkou jim připomíná staré zážitky z dětství, kdy si v poklidu četli s rodiči.

1. Předčítejte 20 minut denně

Odborníci doporučují dětem předčítat nejméně 20 minut denně. Není to mnoho. Dítěti můžeme číst v každé volné chvíli, když má náladu. Čtěte v pohodlí. Ukazuje se, že četba dítě i zklidňuje. Takže se z rozzlobeného dítěte v mžiku stane soustředěný kliďas. Rozvoj naslouchání a soustředění je jedna ze základních dovedností, kterou si má dítě v předškolním věku osvojit.

Tiše si sami čtete, děti by vás při čtení měly vidět. Děti se učí napodobováním a pozorováním dospělých. Není nic lepšího než rodičovský vzor. Děti, které vidí rodiče číst, považují čtení za normální věc. Stane se běžnou součástí života. Všímají si pak samy psaných textů. Považují totiž čtení za věc důležitou.

2. Choďte s dětmi do knihovny již od nejútlejšího věku

V knihovně totiž pochopí, že čtení se netýká jen blízké rodiny, ale že je běžné i pro ostatní.  Setkává se i s knihami, kterým sice moc nerozumí, ale i přesto vzbuzují jeho zájem. V knihovnách najdete kromě knížek i koutky pro malé děti.

3. Mluvte o knížkách a ukazujte jim jednotlivá písmenka

Ukazujte  jim psané texty a jednotlivá písmenka. Děti si začnou samy všímat textů všude, kam přijdou. Napište jim jejich vlastní jméno na viditelné místo. Již ve třech letech jsou schopny rozeznat své jméno a jednotlivá písmenka.

4. Cvičte koordinaci zraku s pohyby rukou

To je jedna ze základních dovedností, kterou uplatní při nácviku psaní. Nechte dítě obtahovat čáry tak, aby z ní nevybočilo. Obtahování trénujte zleva doprava. Pro děti je to zpočátku těžký úkol. Naučí se navíc držet správně tužku.

5. Ptejte se dětí na obsah

Začněte již u obálky. Na základě ilustrací na obálce s dětmi mluvte o tom, o čem knížka asi bude. Učte děti mluvit o tom, co společně čtete. Ptejte se na přečtený obsah, naučte dítě krátce shrnout text. Naučíte ho přemýšlet o tom, co čte. Je to ten nejlepší způsob, jak u dětí cvičit porozumění textu.

Velký výběr naučných dětských knížek najdete zde >>

 

Instagram

@mall_czsk

Top 5