Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hlásky ČŠŽ | Blog Mall.cz

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hlásky ČŠŽ

Jak podpořit vznik hlásek ČŠŽ Správná výslovnost hlásek ČŠŽ (ČŠŽ také nazýváme tupé sykavky ) souvisí se správným vývojem tzv. měkkých souhlásek ŤĎŇ. Když dítě správně měkkčí, je zde velká pravděpodobnost, že se hlásky ČŠŽ vytvoří spontánně.

Tupé sykavky by se měly začít samovolně tvořit mezi čtvrtým a pátým rokem života. Když tomu tak není, můžeme slyšet spoustu různých variant nesprávné výslovnosti těchto sykavek.

Nejčastější formou nesprávné výslovnosti je záměna hlásek ČŠŽ za hlásky CSZ. Např. (caj - čaj, sála - šála, zelva - želva).

Když se přidá nesprávná výslovnost několika hlásek najednou, může být ve výsledku řeč velmi obtížně srozumitelná, protože dítě říká třeba: “Anicka a Tomásek jsou moji kamalády ze skolky.” Kromě této záměny, existuje celá řada dalších nesprávných způsobů výslovnosti, které děti používají. Patří mezi ně strkání jazyka mezi zuby, křivení čelisti, tvorba hlásek na nesprávném místě, třeba po stranách jazyka, mezi jazykem a tvářemi, apod. Když chceme s nácvikem tupých sykavek ČŠŽ dětem pomoci, musíme nejdříve důkladně rozcvičit jazyk a rty. Kromě toho je také důležité, jak má dítě narostlé zuby a zda má správný skus. Například chybějící přední zuby, velký předkus nebo otevřený skus mohou být příčinou nesprávné výslovnosti ČŠŽ.

Ke správnému nácviku výslovnosti hlásek ČŠŽ je potřeba naučit dítě, přirozeně stisknout zuby na sebe, našpulit rty a jazýček “zasunout” mírně dozadu, přičemž špička jazyka směřuje nahoru k hornímu patru. • 

SPRÁVNÉ POSTAVENÍ MLUVIDEL

Ke správnému nácviku výslovnosti hlásek ČŠŽ je potřeba naučit dítě, přirozeně stisknout zuby na sebe, našpulit rty a jazýček “zasunout” mírně dozadu, přičemž špička jazyka směřuje nahoru k hornímu patru. V tomto postavení zkoušíme napodobovat zvuk volání na kočičku ČČČ, zvuk mašinky ŠŠŠ a zvuk bzučení včelky ŽŽŽ. Aby dítě zvládlo tyto zvuky a postavení mluvidel, musíme nejdříve dobře rozcvičit především rty a jazyk. Jaké cviky jsou k tomu důležité:

 • našpulíme rty a pošleme pusinku (rty musí vydat mlasknutí)
 • vytvoříme ze rtů kroužek a dlouze vyslovujeme óóó, úúú
 • vytvoříme ze rtů úsměv a dlouze vyslovujeme ééé, ííí
 • střídavě tvoříme ze rtů kroužek a úsměv - vyslovujeme střídavě óóó - ééé, úúú - ííí našpulíme rty, pohybujeme jimi jako kapr
 • našpulíme rty, zkoušíme vyfouknout vzduch, zapískat
 • stiskneme zuby na sebe, střídámě našulení rtů a úsměv
 • otevřeme ústa, špičku jazyka opřeme za horní zuby (pozor jazyka se nemí kroutit) 
 • otevřeme ústa, špičkou jazyka jezdíme po horním patře dozadu a dopředu (hra na malíře - jazyk maluje strop) 
 • zavřeme ústa, jazýček dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón) 
 • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru) 
 • otevřeme ústa, opřeme špičku jazyka za horní zuby, potom opřeme špičku jazyka za spodní zuby
 • otevřeme ústa, jazyk se opře za horní zuby, potom za spodní zuby (ústa zůstávají otevřená)
 • koníček - klapeme jazýčkem, jako když jede koník
 • čertík - otevřeme ústa, jazyk “blekotá” jako čert

V případě, že má dítě dobře ohebný jazyk a rty, dokáže mluvidla správně nastavit, ale i přesto se správná výslovnost hlásek ČŠŽ nedaří, doporučujeme navštívit logopeda, který dítě správnou výslovnost naučí.

Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje. Pokud se Vám nebude dařit dostatečně rozcvičit jazyk doma nebo nebudete úspěšní při nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků, doporučujeme využít péči logopeda. Ten Vám názorně ukáže a vysvětlí, co a jak je potřeba doma cvičit.

>> Širokou nabídku knih a her o logopedii naleznete u nás na Mall.cz <<

V současné době se celá řada dětí potýká s vadnou výslovnosti různých hlásek. Můžeme klidně říci, že počet dětí s vadami řeči narůstá. Všeobecně je také známo, že se vady řeči více týkají chlapců než holčiček. Když má dítě obtíže s nesprávnou výslovností některých hlásek, ale v ostatních oblastech vývoje je vše v normě, hovoříme o tzv. Patlavosti (Dyslálii). Jedná se o nejrozšířenější vadu řeči u dětí i dospělých.

Vždy je důležité myslet na to, že dítě bude možná potřebovat logopedickou péči. Určitě je dobré spoléhat na vlastní mateřskou (rodičovskou) intuici a obrátit se na odborníky raději dříve. Na konzultaci k logopedovi je vhodné přijít ve věku 4 až 4,5 roku. Logoped si dítě poslechne a zjistí, zda je výslovnost hlásek vzhledem k věku v normě, nebo zda je potřeba zahájit logopedickou terapii. Již od útlého věku můžeme dětem se správnou výslovností hlásek pomáhat. Nejdůležitější je být dětem dobrým řečovým vzorem, hodně si s dětmi povídat, rozvíjet slovní zásobu, učit je říkanky a písničky, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, paměť a kresbu.

 

Dále je velmi důležité, aby mělo dítě dostatečně ohebná mluvidla - jazyk, rty, tváře, mimiku. Kromě dobré pohyblivosti mluvidel je důležité i správné nosní dýchání. K nácviku každé hlásky je potřeba umět jiné pohyby jazyka, rtů, mimiky. Proto je potřeba, věnovat se nejdříve nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků. Těmto cvičením říkáme "preventivní logopedická cvičení". Této prevenci se mohou věnovat rodiče, paní učitelky v MŠ, které mají kurz logopedické prevenci a také logopedi. Když se správná pohyblivost mluvidel nedaří a ve výslovnosti hlásek nedochází k žádnému posunu, je potřeba vyhledat logopeda. Jeho pomoc je při nácviku hlásek nepostradatelná.

Kvalitní poradenství v oblasti logopedie Vám může nabídnout například Logopedonline.cz

 

Témata:
  děti, učení, logopedie
 

Instagram

@mall_czsk

Top 5