Když se blíží jaro, nastává čas na prořez ovocných stromů | Blog Mall.cz

Když se blíží jaro, nastává čas na prořez ovocných stromů

Každý rok zahrádkáři netrpělivě vyhlížejí chvíli, kdy noční teploty přestanou padat pod bod mrazu. Dobře totiž vědí, že v tu dobu uzrál čas na prořez ovocných stromů. Do jedné ruky pilku, do druhé nůžky a vyrazit do boje s přírodou. Správný prořez zvýší plodnost i urychlí růst stromu.

Výchovný řez: určuje, jak strom poroste

Prvních cca 5 let po výsadbě ovocného stromku každoročně provádějte tzv. výchovný řez. V této době strom ještě neplodí – a vy určujete, jak bude v budoucnu vypadat jeho koruna.

První výchovný řez proveďte hned na jaře po vysazení stromku.

U jádrovin (jabloně, hrušně) nechejte růst jen hlavní svislý výhon, tzv. terminál, a z něj čtyři boční výhony vedoucí do stran, tzv. kosterní větve. Boční výhony zkraťte na asi 4-6 pupenů a zarovnejte je tak, aby byly všechny ve stejné výšce. Hlavní výhon nechte čnít 10-15 cm nad ně. Všechny ostatní větve bez milosti ustřihněte.

Ve druhém a třetím roce postupujte obdobně. Jestliže kosterní větve rostou pomalu, nakopněte je k růstu hlubokým zkrácením o třetinu, případně až polovinu. Jestliže rostou dobře, zkraťte je asi o čtvrtinu, srovnejte do roviny a odstraňte všechny výhony rostoucí dovnitř stromu. Hlavní výhon zakraťte tak, aby zůstal co nejrovnější.

Ve čtvrtém a pátém roce už zakracujte minimálně, nechejte růst i obrostové větve, jelikož se blíží doba plodnosti stromu.

Na zakracování výhonků mladých stromků vám stačí zahradnické nůžky. • 
Stejná pravidla platí pro peckoviny – třešně, višně a slivoně. Jen se vyhýbejte příliš hlubokým řezům a ve čtvrtém i pátém roce více zařezávejte obrostové větve, aby měly kosterní větve dostatek světla.

Meruňky a broskvoně můžete taky ořezávat jako jádroviny, ale spíše volte řez na kotlovitou korunu, tj. bez hlavního terminálu. Do stromu se pak dostává víc světla a plody můžete sbírat i ze země. V takovém případě hned v prvním roce terminál zakraťte hned nad nejvýše rostoucí kosterní větví.

Udržovací řez: pro zachování optimální plodnosti

Udržovací řez už je o poznání jednodušší, navíc jej nemusíte provádět každý rok.

Jeho cílem je zajištění optimálního poměru mezi růstem a plodností. Při řezu odstraňte všechny větve, které rostou dovnitř stromu, jsou blízko u sebe nebo se vzájemně kříží. Samozřejmě odstraňte i suché či nemocné větve.

Nezapomínejte, že nejvíce ovoce se rodí na vodorovných větvích. Proto se nebojte kosterní větve ohýbat, případně i přivazovat tak, aby byly vodorovně se zemí.

Na starší stromy už si musíte pořídit ruční pilku. • 

Zmlazovací řez: elixír pro staré stromy

Jestliže větve povyrostou jen o několik centimetrů za rok a strom už neplodí jako kdysi, je na čase provést zmlazovací řez. Při jemném řezu zkraťte všechny větve i hlavní terminál asi o čtvrtinu, při hlubším klidně o polovinu nebo dvě třetiny. Při hlubokém prořezu budete řezat i do velmi starého dřeva, ale to je v pořádku.

Nikdy nezapomínejte na správnou techniku řezu. Slabší větve a výhonky zastříhávejte zahradními nůžkami, na silnější větve už si vezměte pilku. Větve vždy zařezávejte asi 2-3 mm nad jejím kloubem – příliš hluboký řez vede k poškození mateřské větve, příliš mělký zase způsobí, že z větve uděláte suchý pahýl.

Všechny řezy veďte pod úhlem 30-45° a používejte ostré nástroje, aby byl řez hladký a bez roztřepených okrajů. Rány s průměrem větším než 1 cm pak ošetřete stromovým balzámem nebo voskem. Zabráníte tím napadení stromu infekcí a urychlíte zhojení řezu.

Správný prořez ve správný čas zajistí stromu zdraví i bohatou úrodu. • 

 

Instagram

@mall_czsk

Top 5