Energetické třídy spotřebičů: Co znamenají a k čemu jsou vůbec dobré? | Blog Mall.cz

Energetické třídy spotřebičů: Co znamenají a k čemu jsou vůbec dobré?

Nemá cenu tvrdit, že označení energetických tříd spotřebičů je intuitivní a neznalému na první pohled jasné. Každý tuší, že třída A++ je „asi dobrá,“ málokdo je ale schopen vysvětlit, jak značení vlastně funguje, k čemu je dobré a co hodnoty na štítcích spotřebičů znamenají. A právě s tím bychom vás rádi v tomto článku seznámili.

Kdo a proč energetické štítky vymyslel?

Energetické štítky byly zavedeny Evropskou unií, na jejímž území jsou k některým spotřebičům od roku 2010 povinně přikládány (samotné štítky jsou mnohem starší). Při jejich vytváření bylo cílem zákazníka podrobně a transparentně seznámit s energetickou náročností kupovaného spotřebiče, ale také motivovat výrobce k soutěži o nejúspornější kus elektroniky.

Na území EU jsou energetické štítky povinně dodávány k některým spotřebičům. • 

Obojí se povedlo. Vy se snadno dozvíte, jakou má produkt spotřebu a výrobci se jen předhání, kdo na tomto standardizovaném štítku dosáhne nejlepších čísel, což má velký význam pro ekologii. Vývoj úsporných spotřebičů šel tak dopředu, že další směrnice úplně zakázaly výrobu elektroniky, která nedosahuje požadované třídy. Například lednice je možné prodávat pouze za předpokladu, že se vejdou do třídy A+, A++ nebo A+++. Prodej lednic třídy A a horších není na území EU možný.

Co energetické třídy znamenají?

Energetická třída, do které je spotřebič zařazen, informuje zákazníka o úspornosti produktu. Najdeme ji na energetickém štítku, který, jak zmíněno výše, musí každý spotřebič definovaných tříd mít. Energetické třídy se zapisují do stupnice od A+++ do D, přičemž třída A+++ označuje nejúspornější spotřebič a třída D ten nejméně úsporný. Dříve existovaly i třídy E, F a G, v současné době však neexistuje druh spotřebiče, jehož prodej by byl v těchto třídách povolen.

Úsporné žárovky jsou zhruba o 75 % úspornější než klasické žárovky. • 

Do energetické třídy není spotřebič zařazen jen na základě spotřeby energie, ale také na základě jeho velikosti. V praxi to znamená, že pokud budete mít dvě ledničky stejné energetické třídy, jednu menší, druhou větší, ta menší bude vždy úspornější. Stejně tak to může znamenat, že menší lednice třídy A+ může být úspornější než větší lednice třídy A++. To platí i pro televizory a další produkty. Jestli se v tom začínáte zamotávat, stačí porovnat číselný údaj o roční spotřebě, který je na štítku uveden také.

Hodnoty úspornosti se odvíjí od výchozí třídy A, lepší energetické třídy jsou o určitá procenta úspornější, horší třídy naopak. Mezi sousedními třídami by měl být rozdíl v úspornosti zhruba 20%. Díky následující tabulce si můžete udělat představu, hodnoty v ní jsou však jen orientační.

Tabulka hodnot úspornosti • 

Informace na energetickém štítku

Na energetickém štítku nenajdeme jen data o energetické třídě spotřebiče, ale také řadu dalších informací, které mohou být při výběru zásadní. Na každém štítku by měl být uveden také výrobce, model spotřebiče, číselná hodnota roční spotřeby a informace, které se liší dle kategorie produktu.

Jaké informace to mohou být? Například u kombinovaných lednic je to, jak můžete vidět níže, objem chladicí části, objem mrazicí části a hlukové emise. Pokud se pak podíváme třeba na televize, ty mají na štítku uvedenou přímou spotřebu v zapnutém stavu (ve Wattech), viditelnou úhlopříčku zobrazovacího panelu a roční spotřebu elektrické energie. Ta je počítána s předpokladem, že je televizor zapnutý 4 hodiny denně.

O čem nás informuje energetický štítek • 

Pro úplnou představu, jak štítky fungují, si popíšeme ještě vysavače. Ve spodní části jejich štítku musí být roční spotřeba, hlučnost vysavače, prachové emise, účinnost vysávání koberce a účinnost vysávání tvrdého povrchu. Poslední tři údaje definuje stupnice od A do G, přičemž hodnota A je nejlepší a G nejhorší. V zájmu úplnosti – podmínky pro měření roční spotřeby elektrické energie vysavačů jsou dosti specifické: udávaná spotřeba platí při vysávání bytu o ploše 87 m2 50× ročně za předpokladu, že je každé místo vysáto čtyřmi tahy a polovinu podlahové plochy zabírají koberce.

V současnosti musí být energetickými štítky vybaveny následující spotřebiče:

Od roku 2019 už žádná třída A+++

Energetické třídy A+++, A++ a A+ s námi jsou s námi od roku 2010 a k jejich zavedení došlo v důsledku zdokonalení výroby a neustálého snižování energetické náročnosti spotřebičů. To pokračuje dodnes a Evropská unie zjistila, že stávající označení se stalo matoucím, protože mezi spotřebiteli panuje domnění, že třídy A nebo A+ patří mezi úsporné, opak je však pravdou.

Od roku 2019 se musí výrobci přizpůsobit novému systému energetických tříd. • 

Tak například energetické třída A+ je až třetí nejúspornější a u některých výrobků poslední povolená, což znamená, že takto označené spotřebiče mohou být v dané kategorii nejméně hosponárné. To však zákazník nemusí na první pohled odhalit, protože značení A+ v kombinaci se zelenou barvou rozhodně nevaruje před výrobkem, který plýtvá energií. I proto vstoupilo v platnost nové nařízení, které opět zavede starší schéma značení.

Výrobci by se měli novému systému energetických tříd přizpůsobit během roku 2019, protože v listopadu do nich budou muset být spotřebiče již rozřazeny. Tato nová stupnice bude sahat opět od A do G, přičemž A bude třída pro spotřebiče nejhospodárnější. Protože se už dopředu počítá s inovacemi v technologiích, podmínky pro zařazení do tříd A a B ze začátku splní jen velmi málo výrobků (možná dokonce žádné), v průběhu let by se však měly zaplnit i tyto třídy.

EU neplánuje jen jednorázovou změnu energetických štítků, nýbrž jejich pravidelnou aktualizaci. Její rychlost se bude odvíjet od vývoje tohoto technologického odvětví, nemělo by k ní však dojít dříve než za dalších 10 let. Než na změnu štítkování příští rok dojde, určitě o ní ještě hodně uslyšíme.