TIP: Jak se správně učit | Blog Mall.cz

TIP: Jak se správně učit

Je smutnou pravdou, že ve školách nás nikdy o učení nic nenaučili. Naštěstí žijeme v době, kdy máme plno možností se o učení něco naučit a naučit naše děti se správně učit. Jak na to? 

Vědci z univerzity v Kentu zkoumali, jak efektivní jsou jednotlivé způsoby učení. Ukázalo se, že ty nejpoužívanější, jsou i nejméně účinné. Jaké studijní strategie jsou podle vědců ty nejméně účinné a jaké nejúčinnější?

Nejpoužívanější, ale málo účinné způsoby učení

Možná nám budete oponovat, že pomocí následujících technik jste se vždycky na test naučili. Ale jak dlouho po testu jste si látku pamatovali? A o tom správné učení je.

Ještě si to třikrát přečtu

Opakované pročítání je jedna z nejpasivnějších technik učení. Také je nejméně účinná. Mozek nad čtením leckdy ani nepřemýšlí. Určitě se vám někdy stalo, že jste po přečtení odstavce ani nevěděli, o čem byl. Proto jen čtení nestačí. Zkuste si po přečtení odstavce vždy položit otázku, co bylo obsahem textu a odpovědět vlastními slovy.

Číst učivo pořád dokola nemá smysl. Čtěte si probíranou látku s několikadenním odstupem. Jen tak si ji dlouhodobě zapamatujete. • 

Důležité věci si zvýrazním

Častá studijní metoda je podtrhávání a zvýrazňování. V podstatě je to ale stejně účinná metoda, jako samotné čtení. Nevyžaduje žádné větší zapojení mozku, aby vám v něm něco zůstalo. Podtrháváte většinou bezmyšlenkovitě. Platí stejná zásada, jako u čtení – řekněte si vlastními slovy, co vlastně podtrháváte.

Mnemotechnické pomůcky

Podle vědců se na tuto metodu dá spolehnout spíše krátkodobě, než v horizontu několika měsíců. Například dobře fungují u periodické tabulky prvků, kde pomohou se zapamatováním prvků v jednotlivých skupinách. Některé si jistě pamatujete dodnes.

Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smésti Europu Gdyž Théby Dýchaly Horkou Erotikou Tmavými Ybiškovými Loukami – mnemotechnická pomůcka na skupinu Lanthanoidů.

Zapiš si to za uši

Shrnout si text do krátkých výpisků se ukázalo jako efektivnější způsob než samotné čtení, ale nijak zvlášť účinný. Téměř vůbec nepomáhá při testování na jednu nebo více správných odpovědí. Účinnější je při testování otázek s otevřenými odpověďmi.

Výpisky patří do skupiny málo účinných metod učení. • 

Středně účinné způsoby učení

Kdo používá tyto metody, tak může potvrdit, že naučenou látku si pamatuje ještě dlouho po testu.

Vysvětlování učiva sám sobě

Představujte si, že jste učitel a vysvětlete látku imaginárnímu studentovi tak, aby ji 100% pochopil. Tato metoda vás donutí zapojit mozek a přeformulovat mnohdy složité učebnicové texty do normálního jazyka studentů.

Otázky k učivu

Proč tomu tak je? To je jedna z otázek, kterou si při této metodě budete často pokládat. Zapojíte tak hlavu a v poměrně krátkém čase se naučíte i pozadí probíraného učiva, které vám pomůže si podstatu zapamatovat. Jakmile se naučíte souvislosti, máte velkou šanci, že si je mozek zapamatuje déle, než do druhého dne na test.

Mimořádně účinné způsoby učení

Některé věci ze školy si pamatujete do dnes. Zejména to bývá způsobeno tím, že jste si danou látku nezopakovali jen jednou, ale buď ji občas použijete, nebo jste si ji pro sebe správně vysvětlili. Přesně takové způsoby učení mají nejdelší účinek.

Kartičky jsou jednou z nejlepších metod, jak se správně učit. Perfektně fungují při učení slovíček. • 

Testování

Jedna z neúčinnějších studijních strategií je testování na nečisto. Vyžaduje největší aktivitu ze strany studenta a tak informace v hlavě zůstávají nejdéle. Místo kvízu volte spíše otevřené otázky. Tahejte si kartičky – se slovíčky, s daty, s příklady, s chemickými vzorečky, s názvy prvků atd. a odpovídejte na ně. Vizuálním typům studentů pomohou i obrázky na kartičkách.

Průběžné učení

Připravovat se na test nebo na zkoušku těsně před nimi, je oblíbený způsob učení, ale také velmi málo účinný. Nabiflované učivo se v hlavě příliš dlouho neudrží. Mnohem lepší je dávat si mezi učením přestávky. A to tak dlouhé, jak dlouho si potřebujete učivo zapamatovat. Číst si učivo 14 dní před testem s několikadenními přestávkami má perfektní výsledky.

Každý z nás má jinou ověřenou metodu učení. Proto na každého může fungovat něco jiného. Je dobré naučit i naše děti studovat pravidelně, aby si na tento způsob zvykly už v brzkém věku. Uvidíte, že vám v dospělosti poděkují.

Jaké metody učení fungují na vás? Učili vás ve škole, jak se správně naučit danou látku, abyste si ji dlouho pamatovali? Napište nám na Facebook, co si ze školy pamatujete a proč. 

Témata:
  děti, učení, škola
 

Instagram

@mall_czsk

Top 5