Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hláska L | Blog Mall.cz
Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hláska L

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti - hláska L

Správná výslovnost hlásky L a TDN je velmi důležitá pro vznik správné výslovnosti hlásky R. Hlásky TDN i L by mělo dítě umět vyslovovat správě od tří let. Pokud tomu tak je, během 5-7 roku věku z těchto hlásek spontánně vznikne hláska R. Do té doby je v pořádku, když dítě používá hlásku L místo hlásky R. Řeč potom zní takto: “Doblé láno místo Dobré ráno., Lyba plave v lybníku místo Ryba plave v rybníku”. Tento způsob výslovnosti je vývojově zcela správný.

Naopak je problém, když dítě hlásku L nevysloví vůbec a nebo ji nahrazuje hláskou V nebo U. (“Vabuť pvave ve vodě. Uampa svítí, apod.”). Nejčastější chybou je výslovnost hlásky takzvaně na spodině ústní. To znamená, že dítě neumí zvednou celý jazyk a opřít špičku jazyka za horní zuby. Hlásu L tím pádem netvoří na horním patře, ale jazyk zůstává ležet v ústech a vůbec se nezvedá. Pro správný nácvik hlásky L je nejdůležitější dobrá ohebnost jazyka. Především schopnost otevřít ústa a opřít špičku jazyka za horní zuby. Když chceme cvičit hlásku L, je potřeba nejdříve připravit mluvidla.

Jak podpořit vznik hlásky L  

  • otevřeme ústa, olizujeme jazykem rty dokola, na obě strany
  • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka dolní ret (houpeme jazýčk jako na houpačce)
  • otevřeme ústa, olizujeme špičkou jazyka horní ret (jako stěrače v autě)
  • zavřeme ústa, jazýček dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón)
  • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru)
  • koníček - klapeme jazýčkem, jako když jede koník
  • čertík - napodobujeme pohyb jazykem, jako když blekotá čert (jazyk by měl směřovat nahoru)
  • cvičíme výdrž opřeného jazyka za horními zuby - jazyk musí být rovný, nesmí se kroutit
  • cvičíme výdrž opřeného jazyka za horními zuby - dítě drží jazyk za horními zuby, my počítáme do pěti, potom do deseti a více. Čím déle dítě jazyk udrží, tím lépe.

Když se Vám vůbec nedaří doma jazyk rozcvičit, je nutné zajít pro radu na logopedii. Logoped Vám názorně ukáže, co a jak je potřeba pravidelně cvičit. Může také doporučit masáže jazyka, nebo tzv. Myofunkční terapii. Tato cvičení je potřeba vždy provádět s pomocí odborníka.

Ohebnost a výslovnost

Když je jazyk dostatečně ohebný, můžeme zkoušet nácvik hlásky L. První nejdůležitější krok je, aby dítě otevřelo ústa a opřelo jazyk za horní zuby. V této poloze zkoušíme vytvořit dlouhy zvuk LLLLL a až potom plácnout jazýčkem dolů. Když se toto podaří, ozve se hláska L. Stejným způsobem se cvičí slabiky LLLLA, LLLLE, LLLLI, LLLLLO, LLLLU. Když dítě umí slabiky, můžeme cvičit slovíčka s hláskou L na začátku slov. LLLLAMPA, LLLLES, LLLLIST, LLLLOĎ, LLLLUK.

Když se daří hláska L vyslovit správně, je možné přecházet ke slovům, ve kterých je L uprostřed a na konci slov. Pro každé dítě může být nácvik různě obtížný, proto je dobré “nedřít” a nesnažit se zbytečně. Když se při cvičení objeví chyby, které laik nepozná, může se dítě naučit výslovnost špatně. Proto doporučujeme raději docházet na logopedii a cvičit s pomocí logopeda. 

Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje. Pokud se Vám nebude dařit rozcvičit pusinka a hláska L se Vám doma nepodaří, doporučujeme využít péči logopeda. Ten Vám názorně ukáže a vysvětlí, co a jak je potřeba doma cvičit. Potom bude cvičení jednodušší a vy budete mít jistotu, že nácvik probíhá správně.

Autorka logopedického seriálu seriálu: Mgr. Eva Kolesová - www.logopedonline.cz

Témata:
  děti, učení, logopedie