Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti hlásek CSZ | Blog Mall.cz
Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti hlásek CSZ

Jak pomoci dítěti s nácvikem správné výslovnosti hlásek CSZ

Správná výslovnost hlásek CSZ se vyvíjí mezi čtvrtým a pátým rokem věku. Když se výslovnost hlásek vyvíjí podle normy, naučí se dítě nejdříve vyslovovat ČŠŽ. Až potom se se spontánně tvoří CSZ. Zcela běžná je záměna sykavek, kdy laicky říkáme, že dítě “šišlá”. Tento způsob výslovnosti je do pěti let přirozený. 

Záměna hlásek CSZ za hlásky ČŠŽ v řeči může vypadat takto: “Máma loupe čibuli. místo “Máma loupe cibuli”, “V míše je šalát” místo “V míse je salát”, “Koža jí želí” místo “Koza jí zelí”.

Když se přidá nesprávná výslovnost několika hlásek najednou, může být ve výsledku řeč velmi obtížně srozumitelná. Kromě této záměny, existuje celá řada dalších nesprávných způsobů výslovnosti, které děti používají. Patří mezi ně strkání jazyka mezi zuby, křivení čelisti, tvorba hlásek na nesprávném místě, třeba po stranách jazyka, tvorba sykavek na horním patře, apod.

Když chceme dětem pomoci s nácvikem ostrých sykavek CSZ, musíme nejdříve důkladně rozcvičit jazyk a rty. Kromě toho je také důležité, zda má dítě správný skus a všechny zuby. Například chybějící přední zuby, velký předkus nebo otevřený skus mohou být příčinou nesprávné výslovnosti hlásek CSZ.

 Správné postavení mluvidel

Ke správnému nácviku výslovnosti hlásek CSZ je potřeba naučit dítě, přirozeně stisknout zuby na sebe, rty zaostřit do úsměvu a špičku jazyka opřít o spodní zuby. Špička jazyka by měla být stočená směrem dolů. V tomto postavení zkoušíme napodobovat zvuky cinkání zvonku nebo cvrčka CCC, zvuk hada SSS a zvuk bzučení mouchy ZZZ. Aby dítě zvládlo tyto zvuky a postavení mluvidel, musíme nejdříve dobře rozcvičit především rty a jazyk.

Jaké cviky jsou k tomu důležité  

 • našpulíme rty a pošleme pusinku (rty musí vydat mlasknutí) vytvoříme ze rtů kroužek a dlouze vyslovujeme óóó, úúú
 • vytvoříme ze rtů úsměv a dlouze vyslovujeme ééé, ííí
 • střídavě tvoříme ze rtů kroužek a úsměv - vyslovujeme střídavě óóó - ééé, úúú - ííí
 • našpulíme rty, zkoušíme vyfouknout vzduch, zapískat
 • otevřeme ústa, špičku jazyka opřeme o spodní zuby (jazyk se prohne do “mostu”)
 • otevřeme ústa, střídáme pohyb jazykem za horní zuby, za spodní zuby stiskneme zuby na sebe, střídámě našulení rtů a úsměv
 • otevřeme ústa, špičku jazyka opřeme za horní zuby (pozor jazyka se nemí kroutit)
 • otevřeme ústa, špičkou jazyka jezdíme po horním patře dozadu a dopředu (hra na malíře - jazyk maluje strop)
 • otevřeme ústa, špičkou jazyka přejíždíme přes horní zuby, potom přes spodní zuby
 • zavřeme ústa, jazyk dělá boule do tváří (jako, když máme bonbón)
 • opička - zavřeme ústa, vstrčíme jazyk dolů mezi zuby a dolní ret (totéž nahoru)
 • otevřeme ústa, opřeme špičku jazyka za horní zuby, potom opřeme špičku jazyka za spodní zuby
 • otevřeme ústa, jazyk se opře střídavě za horní zuby, potom za spodní zuby (ústa zůstávají otevřená), cvik děláme několikrát za sebou
 • koníček - klapeme jazykem, jako když jede kůň

Dechová cvičení

 • nácvik správného nosního dýchání - nádech nosem, výdech ústy (ideální jsou různé dětské hry, při kterých využíváme různé pomůcky a foukací hračky - foukání brčkem do vody, foukání do kuliček vaty, papírků, pískání na píšťlku, flétnu, do bublifuku, na svíčku, atd…….fantazii se meze nekladou :-))

Když se daří vyvodit zvuky nápodobou, začínáme je cvičit také ve slabikách a slovech. Ideální je začít s tou hláskou, která se dítěti daří nejlépe. Zpočátku cvičíme slabiky, až potom slova. Při procvičování můžeme volit slova s hláskou v určité pozici ve slově. Nejdříve můžeme cvičit hlásku C na konci slov (pec, kopec, konec, tác, pomóc), potom na začátku (cibule, cedník, cena, cáká), a nakonec také uprostřed slov (ovoce, opice, Vánoce, Lucka, pecka, placka). Totéž se týká hlásky S (pes, kos, nos), (syn, seno, sele, salát), (kosa, vosa nese, kost, most, miska, maska). U hlásky Z se většinou daří nejdříve slova s hláskou Z (zima, zeď, záda, zuby) na začátku, potom v pozici uprostřed (koza, váza, veze, vozík).

V případě, že má dítě dobře ohebný jazyk a rty, dokáže mluvidla správně nastavit, ale i přesto se správná výslovnost hlásek CSZ nedaří, doporučujeme navštívit logopeda, který dítě správnou výslovnost naučí substituční metodou.

Pouhé opravování a opakování slov nebo říkanek, aniž by dítě vědělo, jak má hlásku správně vytvořit, nefunguje. Pokud se Vám nebude dařit dostatečně rozcvičit jazyk doma nebo  nebudete úspěšní při nácviku správného postavení mluvidel a nápodobě zvuků, doporučujeme využít péči logopeda. Ten Vám názorně ukáže a vysvětlí, co a jak je potřeba pravidelně cvičit.

Autorka logopedického seriálu - Mgr. Eva Kolesová - wwwlogopedieonline.cz

 

Instagram

@mall_czsk

Top 5