Chcete si pronajmout byt? Přečtěte si 8 rad, jak nenaletět | Blog Mall.cz
Chcete si pronajmout byt? Přečtěte si 8 rad, jak nenaletět

Chcete si pronajmout byt? Přečtěte si 8 rad, jak nenaletět

Chystáte se pronajmout si byt? Tak si dejte pozor, aby vám majitel nehodil na krk vady způsobené bývalými nájemníky. Před zbytečnými spory vás ochrání kvalitní předávací protokol.

Vracení bytu pronajímateli často provází nepříjemné spory o to, kdo poškrábal podlahu, rozbil umyvadlo nebo vytrhl okenní konzoli. Na tyhle a podobné problémy se vyplatí myslet už ve chvíli, kdy se do bytu stěhujete.  

1. Hlídejte si datum 

Prvním předpokladem úspěšného převzetí nájemního bytu je platná nájemní smlouva. Pokud ji uzavíráte před samotným převzetím bytu, je zapotřebí ve smlouvě den odevzdání bytu přesně označit, aby nevznikaly pochybnosti o tom, kdy má nájemce na nastěhování do bytu právo. 

2. Chtějte doklad 

Ujistěte se také, že byt vám předává oprávněná osoba. Často dochází k tomu, že byt předává nájemci do užívání někdo, kdo není jeho vlastníkem a ani k tomu nemá žádné pověření či souhlas. 

3. Byt si důkladně prohlédněte 

Než podepíšete protokol o převzetí, měli byste si byt důkladně prohlédnout a seznámit se s jeho stavem, vybavením a ovládáním přítomného zařízení. 

4. Vady si nafoťte 

Narazíte-li na vady, které brání řádnému užívání bytu, je zapotřebí tyto vady vždy pronajímateli vytknout, a to nejlépe hned v předávacím protokolu. Jako důkaz o existenci vad může posloužit například pořízená fotodokumentace. 

5. Prohlédněte si společné prostory 

Je vhodné seznámit se i se stavem společných prostor v domě. Nájemní smlouva by proto měla obsahovat popis společných částí domu, do nichž má mít nájemce přístup (například prádelna, sušárna, kočárkárna, zahrada). 

6. Nechte si ukázat hlavní uzávěry 

Pronajímatel by vám měl také ukázat, kde jsou umístěny uzávěry plynu, vody a vypínače elektrické energie. 

7. Seznamte se s domovním řádem 

Pokud platí v bytovém domě domovní řád, měli byste jej před převzetím bytu znát. 

8. Zjistěte si povinnosti 

Pronajímatel by měl také písemně upozornit budoucí uživatele bytu na případná rizika spojená s užíváním vybavení bytu a na povinnost provádět pravidelnou údržbu a případné povinné kontroly vybavení bytu. Platí zde doporučení: čím podrobněji, tím lépe. Nájemce a pronajímatel se tak do budoucna vyhnou sporům o případné závady, nebo dokonce způsobenou škodu. 

Všechno jistí předávací protokol 

Převzetí bytu by vždy mělo být potvrzeno písemným předávacím protokolem. Tohle všechno by měl obsahovat: 

  • Označení účastníků a jejich zástupců (jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP). 
  • Prohlášení pronajímatele, že byt odevzdává do užívání nájemci, a prohlášení nájemce, že byt přijímá do užívání. 
  • Seznam a popis vybavení bytu, které je nájemce oprávněn užívat spolu s bytem. 
  • Popis stavu bytu i zjištěných závad (např. nefunkční elektrická trouba) a poškození (např. prasklé umyvadlo). 
  • Seznam a počet předávaných klíčů od bytu a společných prostor v domě. 
  • Stav, sériové číslo a umístění měřících zařízení pro odečet stavu odebrané vody, tepla, plynu a elektřiny, je-li byt takovými zařízeními vybaven.
  • Výčet dokumentace předávané nájemci spolu s vybavením bytu (např. návod k obsluze plynového kotle či elektrických přístrojů).

>> Vybavení domácnosti najdete na MALL.cz. << 

Řešítě problém s nedostatkem peněz k pronájmu? Pokud zvažujete hypotéku, vypočítejte si náklady s ní související v hypoteční kalkulačce.
Témata:
  domácnost, tipy, bydlení
 

Instagram

@mall_czsk

Top 5