Sledování online nákupu a jeho doručení // Tracking your online purchase and it´s delivery | Blog Mall.cz

Sledování online nákupu a jeho doručení // Tracking your online purchase and it´s delivery

Množství online nakoupeného zboží v Evropě každoročně roste a s tím také stoupají logistické nároky firem na efektivní doručení zboží svým zákazníkům. Zboží je dodáváno převážně externími dopravci a jejich způsoby doručení se liší. Pro zákazníka je pak často problém zorientovat se v tom, kdy a jak mu bude zásilka doručena. Řešení pro snadnou kontrolu nad doručeným zboží nabízí služba Sledování objednávky.

//

The amount of online purchased goods in Europe is growing every year. This has in fact huge impact to increase the logistical demands of companies for the efficient delivery of goods to their customers. The goods are mainly delivered by external carrier`s companies and their delivery methods may differ. It is often a problem for the customer to find out when and how the shipment will be delivered. A solution for easy control over the goods delivery is provided by the Parcel Tracking service.


(To follow reading in English please scroll down)

Lidem, kteří nakupovali online, byly v minulém roce napříč Evropou doručeny téměř 4 miliardy zásilek. Tento objem by se měl podle konzultační firmy BCG v následujících 20 letech až ztrojnásobit. Obchody i zákazníci si nyní mohou vybírat v průměru z 7.6 různých typů doručování zásilek s rozdílnými službami a specifikacemi. V České republice se toto číslo v roce 2016 zvýšilo až na 20 různých způsobů doručování zásilek. Je důležité uvést, že není mnoho společností, které by zákazníkům nabízely své vlastní služby doručování zásilek, ale jako tzv. „poslední míli“ svých služeb většinou zajišťují externě u několika různých dopravců. „Kde je moje zásilka a kdy mohu očekávat její doručení?“ jsou pak nejčastější otázky ze strany zákazníka směřované na e-shopy na celém světě.  Vypadá to jako velice prostá otázka, přesto odpověď na ni může být komplikovaná jak kvůli velikosti zásilky, tak i různému počtu kurýrů, který společnost využívá.

Zboží připravené k odeslání • 

Jaký způsob doručování zásilek zákazníci preferují? Podle konzultační společnosti McKinsey volí 70% zákazníků ten nejlevnější způsob doručení až do domu. Současně však chtějí zákazníci vědět, kdy a jak jim bude zásilka doručena, aby si mohli zajistit, že budou ve správný čas na místě dodání. V čem tedy spočívá problém pro prodejce a pro logistické firmy? Až 63 % logistických firem považuje za hlavní problém fungování doručování zásilek v té skutečnosti, že zákazník není přítomen v čase dodání. Snaží se tedy proces inovovat a celých 61 % z nich vylepšuje způsob sledování zásilek, aby zlepšili své služby. Větší množství a kvalita informací poskytovaných směrem k zákazníkovi snižuje logistickým firmám a prodejcům koncové náklady.

Ve střední Evropě je stále ještě velice populární objednávání zboží na dobírku. V České republice je 34 % zásilek placeno touto metodou. Mnoho prodejců musí vkládat důvěru do několika různých zásilkových firem. Kvůli odlišnosti služeb nabízených těmito společnostmi a různým systémům sledování zásilek může být sledování zásilky pro zákazníka dlouhý a nepříjemný proces. Je jejich balíček v rukou pošty anebo externí kurýrní společnosti? Zákazníci často tuto informaci nedostávají na jednom místě. Mall se to rozhodl vyřešit nabídnutím svého systému sledování zásilek. Tento systém je napojen na vlastní sklad a zároveň na všechny kurýrní společnosti, se kterými spolupracuje. Zákazník tak na jednom místě získá informaci o kurýrovi, poloze své zásilky, i o tom v jakém stádiu doručení se jeho zásilka nachází. Už není potřeba, aby vkládal různé kódy do webových stránek odlišných kurýrních společností. A s kterou jinou společností je možné tuto funkcionalitu srovnat? Možnost vlastního sledování zásilek je vymoženost, kterou mnoho společností v e-commerce zatím nenabízí. Jenom giganti v oblasti e-commerce jako Alibaba nebo Amazon toto svým zákazníkům umožňují. A Mall se nyní se svým systémem může mezi tyto lídry, kteří se snaží nejen zlepšovat své dodací lhůty, ale i zvyšovat spokojenost zákazníků, pyšně zařadit.

Sledování zásilek přináší lidem pohodlí díky okamžitě dostupným informacím k jejich zásilce. Není potřeba volat na zákaznickou linku ani složitě vyhledávat informace. Všechny informace jsou velice přesné, a především na jednom místě. A jaké jsou další kroky? Vyšší kvalita a flexibilita zásilkových služeb založená na technologiích jako sledování zásilek s větší transparentností a reflexe zákaznické zkušenosti. Další inovace, kterou Mall nyní připravuje, je opuštění starého neflexibilního způsobu dobírky, za kterou zákazník platil v přepočtu 40 Kč.  Nově bude možné tuto službu nahradit pomocí Odložené platby Lymet. Zákazník tak zaplatí za zboží až poté, co si jej objednal a vyzkoušel. Celá služba je navíc pro zákazníka zcela zdarma. Tak proč neušetřit čas a peníze s touto službou?

Sledování zásilky • 

Nearly Four Billion Parcels were ordered online and delivered across Europe last year. The market volume is expected to triple over the next 20 years, according to BCG. Retailers and customers can often choose from and average of 7.6 different parcel delivery services with different options and features. In 2016 this number was as high as 20 in the Czech Republic. The important thing is that there are not many companies that offer their own delivery service for their customers, but instead they outsource the so called “Last mile” of the delivery to multiple carriers. Some of the most frequently asked questions heard by e-shops around the world are; “Where is my order? When can I expect it?” These questions seem quite simple, but the answers can often be very complicated due to size of the order, and number of carriers used by the company.

What is the preferred form of delivery chosen by customers? According to McKinsey, 70% of customers choose the cheapest option for delivery. But at the same time, they would like to know how and when they can expect their package so they can arrange to be at home or the final delivery destination when it arrives. What is the problem for retailers and logistics companies? For 63% of logistic companies the main problem they encounter for their services are customers, which are not there when their package is delivered. Logistics companies are seeking to innovate, with 61% of companies saying that improved package tracking would greatly improve their ability to provide more reliable services. More and better information provided to customers would also lower the costs for logistics companies and in turn to retailers.

Předávání zboží přepravcům • 

In Central Europe, cash on delivery (C.O.D./dobírka) is still a very popular payment method. In the Czech Republic, 34 % of total deliveries are made via C.O.D.. Many retailers must place their trust in a slew of delivery companies. Due to slightly different products that are offered by these companies, and different systems for shipment tracking, the delivery of your package can be a painfully long process. Is your package in the care of the National Postal Service, or someone else? Customers often don't have or can't get all of the information they need from one source. But Mall has come up with a solution to this by developing its own parcel tracking service.Our warehouse is directly connected to all of the parcel service companies that Mall works with. The customer gets information about the location of their package, the carrier and what is needed to finalize the order. There is no further need for repeatedly entering your code into multiple websites. Mall provides everything in one place. With whom we can be compared in this feature? Aside from some of the bigger e-commerce giants, such as Alibaba and Amazon, parcel tracking is a feature that isn't offered by many other e-commerce companies. Mall is proud to become a part of this prestigious group of companies that are looking to not only improve their order delivery times, but to increase the level customer satisfaction.

Parcel tracking brings convenience to the customer with on demand information about the status of their order. No need to call a customer care representative or endlessly search for information. Everything is conveniently located in one place, with detailed information about deliveries. What are the next steps? High–quality delivery services with flexible options, built around technologies like parcel tracking. This provides more transparency that adds up to an overall positive consumer experience. The next innovative step is coming from Mall in coming days. Mall is abandoning the old and inflexible C.O.D. method of payment (dobírka), which often includes a fee of around 40 CZK. Customers are going to be able to substitute this method of payment with a new version called Lymet. With Lymet, customers will only have to pay when they are satisfied with their order. Plus the entire service is included at no additional charge. So what are you waiting for? Why not save time and money with the same service?

Sledování zásilky •